Dana, 27. ožujka 2021. održana je radna akcija čišćenja divljih deponija na potezu Šag-Nard i Nard-Valpovo. Nekoliko članova Mjesnog odbora Valpovo pridružili su se ovoj akciji predvođeni predsjednikom Markom Barišićem.

Akcija je trajala nekoliko sati te je prikupljeno gotovo 8 tona otpada, koji je kamioniom tvrtke Urbanizam d.o.o.prevežen na odlagalište otpada.

Ovim putem Mjesni odbor Valpovo se zahvaljuje svim volonterima koji su sudjelovali u radnoj akciji. Ovim putem želimo poslati poruku da čuvamo prirodu, tako da smeće ne ostavljamo u njoj, već da ga recikliramo i odlažemo na reciklažno dvorište i odlagalište otpada.

 

Članovi Mjesnog odbora Valpovo, u suradnji sa školskom zadrugom “Karašica” Osnovne škole M. P. Katančića, jučer su organizirali akciju čišćenja okoliša Škole i prikupljanja starog papira. Akcija je organizirana povodom Svjetskog dana čišćenja koji se obilježava 21. rujna svake godine.

Akciji su se osim članova Mjesnog odbora Valpovo priključili gradonačelnik Matko Šutalo i ravnatelj osnovne škole Dalibor Košutić.

Predsjednik Mjesnog odbora Valpovo, Marko Barišić, u kratkom je prilogu za Hrvatski radio Valpovštinu predstavio dosadašnji rad Mjesnog odbora Valpovo. Nakon održanih izbora za mjesne odbore, koji su se održali krajem veljače 2019. godine, konstituirano je novo Vijeće Mjesnog odbora Valpovo, u kojem većinu imaju vijećnici Valpovačke nezavisne liste i koji će u iduće četiri godine raditi i djelovati za boljitak grada Valpova i njegovih građana.

Istaknuo je kako Mjesni odbor Valpovo ne raspolaže značajnim financijskim sredstvima, ali je ipak donio ambiciozan Plan rada za 2019. godinu u 17 točaka od kojih je većinu do sada realizirao.

Predsjednik Barišić prezentirao je nekoliko projekata koji se pripremaju posljednjih mjeseci, a neki od njih su već i realizirani. To su obnova spomenika Bogorodice s djetetom koja se nalazi u centru Valpova koja će vratiti spomeniku izvorni izgled, zatim vanjska učionica u Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, u kojoj će se održavati nastava na otvorenom, izgradnja „Bike parka“ kod Srednje škole Valpovo koji će sadržavati i stanicu za popravak bicikala te dodjela financijskih sredstava udrugama na području grada Valpova koje su aplicirale na Javni poziv.

Nadalje, najavio je sjednicu Vijeća Mjesnog odbora Valpovo početkom prosinca u kojem će Vijeće donijeti Financijski plan i Plan rada za 2020. godinu.

Mjesni odbor Valpovo nastavlja ispunjavati točke plana rada za 2019. godinu te su zato predsjednik Mjesnog odbora Valpovo Marko Barišić i potpredsjednik Siniša Galovac iz Valpovačke nezavisne liste obišli gospodarske subjekte u užem centru Grada Valpova te je na obostrano zadovoljstvo dogovoreno pravljenje kaveza za smještanje kontejnera isključivo za upotrebu gospodarskih subjekata. Kavezi će biti napravljeni u suradnji s tvrtkom Urbanizam d.o.o. i Upravnim odjelom za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova.

Na taj način gospodarski subjekti više neće morati smještati kante za smeće u svoje poslovne prostore, niti će miješati svoj otpad s otpadom stanara u zgradama kolektivnog stanovanja. Kontejneri će biti postavljeni na dvije lokacije, na parkiralištu robne kuće Arca te između zgrade Hrvatske pošte i autobusnog kolodvora gdje se i sada nalaze kontejneri za stanare zgrada kolektivnog stanovanja. Također, na ovaj način uspostavila se odlična inicijalna komunikacija s gospodarskim subjektima na našem području.

Mjesni odbor Valpovo u plan rada za 2019. godinu uvrstio je izgradnju vanjske učionice za učenike Osnovne škole M.P. Katančića kako bi im omogućili odvijanje nastave u prirodi i podigli kvalitetu i raznolikost obrazovnog procesa.

Radovi na vanjskoj učionici su započeli te se dovršetak učionice očekuje do jeseni kada će učenici ponovno sjesti u svoje klupe.

„Ovo je samo početak ulaganja Mjesnog odbora Valpovo kojima ćemo nastojati podići kvalitetu života svih naših sugrađana te učiniti Valpovo ljepšim mjestom za život. Do kraja godine nas čeka realizacija još nekoliko zanimljivih projekata koje trenutno pripremamo“, izjavio je Marko Barišić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Valpovo iz Valpovačke nezavisne liste.

Poštovani sugrađani,

Kako bi Vas upoznali s radom Mjesnog odbora Valpovo, te se povezali s vama pokrenuli smo internet stranicu Mjesnog odbora Valpovo.

Putem internet stranice moći ćete se upoznati s projektima koje provodi Mjesni odbor, te ćete na lakši način moći sudjelovati i pratiti rad Mjesnog odbora Valpovo.

Također smo omogućili kontaktiranje Mjesnog odbora Valpovo putem kontaktnog obrasca kako biste svojim prijedlozima i komentarima doprinijeli unapređenju komunalnog i društvenog života u gradu Valpovu.