Dana, 27. ožujka 2021. održana je radna akcija čišćenja divljih deponija na potezu Šag-Nard i Nard-Valpovo. Nekoliko članova Mjesnog odbora Valpovo pridružili su se ovoj akciji predvođeni predsjednikom Markom Barišićem.

Akcija je trajala nekoliko sati te je prikupljeno gotovo 8 tona otpada, koji je kamioniom tvrtke Urbanizam d.o.o.prevežen na odlagalište otpada.

Ovim putem Mjesni odbor Valpovo se zahvaljuje svim volonterima koji su sudjelovali u radnoj akciji. Ovim putem želimo poslati poruku da čuvamo prirodu, tako da smeće ne ostavljamo u njoj, već da ga recikliramo i odlažemo na reciklažno dvorište i odlagalište otpada.