Započeli su radovi na kipu Majke Božje s djetetom. Mjesni odbor Valpovo u 2019. godini u svoj plan rada uvrstio je obnovu kipa Majke Božje s djetetom u centru grada Valpova. Radove u cijelosti financira Mjesni odbor Valpovo iz vlastitih sredstava. Vrijednost radova je 24.975,00 kn. Bitno je napomenuti kako je obnova cijelog spomenika u vrijednosti od 525.463,75 kn prijavljena na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu-Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.